Yük maşını təkərini necə saxlamaq olar

2021-06-07

1. Düzgün təkər təzyiqini qoruyun
Normal şəraitdə ön və arxa təkərlərin hava təzyiqi standartları

yük maşını fərqli və yük maşını istehsalçısı tərəfindən verilən vasitə təlimatındakı təkər təzyiq məlumatları olmalıdır

ciddi şəkildə izlənildi. Ümumiyyətlə,yük maşını təkəritəzyiq 10 atmosferdə normaldır (ağır dump yük maşınları götürün və

tractors as examples, the load also determines how much yük maşını təkəri should be inflated). If you exceed this number, you 

diqqət yetirməlidir. Təkər təzyiqini izləməyin iki yolu var: biri təkər təzyiqinə nəzarət sistemindən istifadə etməkdir

avtomobil ilə təchiz edilmiş, digəri isə bir təkər təzyiq göstəricisi istifadə etməkdir.
2. Həddindən artıq yükləməkdən imtina edin
İsti havada ağır yük maşınları

sürərkən daha çox yanacaq istehlak edin. Eyni zamanda, əyləc sistemi və şanzıman yükünü artıracaqdır

sistem və vasitənin istismar müddətini azaltmaq. Daha da əhəmiyyətlisi, təkərlər və vasitə yükü artar, təkər təzyiqi

artır və ehtimalıyük maşını təkəripartlayışlar artacaq.