Borusuz təkərlərin üstünlükləri

2021-06-19

Ənənəvi ilə müqayisədətəkərlər, tubeless təkərlər have the following advantages due to their structure:

1. Yavaş hava sızması və yüksək təhlükəsizlik
Borusuz təkər deşildikdən sonra yavaş-yavaş sızır və yenə də təmir üçün təmir nöqtəsinə aparıla bilər; ümumi bir təkərin daxili borusu xarici bir cisim tərəfindən deşildikdən sonra, daxili boru ilə xarici boru arasındakı hava ilə sürətlə dolur və təkər dərhal süzülür və ya hətta partlayır. fetal.
2. Yaxşı istilik yayılması və uzun ömür
Tubelesstəkərlər do not have inner tubes and pads, which effectively reduces the friction and heat generation between the inner tube of the təkər and the inner cavity of the təkər. The internal air is in direct contact with the rim, and the heat can also be directly dissipated through the rim, and the təkər temperature will not be too high. It can reduce punctures and extend the service life of təkərlər;
3. Azaldılmış çəki və yanacaq istehlakı
Daxili borunun və yastıq kəmərinin azalması səbəbindəntəkər is reduced, and the lock ring of the spare parts of the rim is also reduced, and the weight is further reduced. The entəkər təkər can be replaced by a tubeless təkər, which can be hundreds of kilograms lighter. Tubeless təkərlər have less driving resistance and can save 3% of fuel. The reduction in driving weight and fuel consumption is an extra profit for truck drivers.
4. Aşınmaya davamlı, uzun məsafəli yüksək sürətli sürüş üçün əlverişlidir
In addition, tubeless təkərlər are more wear-resistant and have better dynamic balance performance, and driving comfort can also be improved, so they are more suitable for long-distance, high-speed and long-term driving.