Şinlərdən istifadə qaydaları

2021-06-23

Təkərləryalnız xüsusi avadanlıqla təlim keçmiş mütəxəssislər tərəfindən sökülə və yığıla bilər.
Xahiş edirəm avtomobilin hava təzyiqinin tamamilə soyudulmuş vəziyyətdə normal olduğunu təsdiqləyin. Düzgüntəkər pressure is conducive to environmental protection, safety and economy. Too high or too lowtəkər pressure is dangerous and may cause accidents ortəkər damage.
Təkərlər of the same specification and model must be used on the same axle, andtəkərs of different sizes or configurations must not be mixed.
Zamanrim is damaged or deformed, it is not allowed to installtəkərs and continue using it.
When thetəkər is worn to the wear indicator, you must not continue driving, and thetəkər should be replaced immediately.
Zamantəkər cord breaks, the bulge or thetəkər steel wire and cord are exposed, it must be stopped immediately.
If thetəkər has been used for too long (more than three years), when the sidewall has serious ozone aging and cracking, it is not allowed to continue to be used.
The surface of thetəkər shall not be in contact with chemically corrosive materials such as oils and fats.
Thetəkərs are changed for half a year or every 5000 kilometers.